הנהגת הורים

קריית חינוך דוד בן גוריון בעמק חפר

הנהגת הורים

להורים שלום! באתר זה, יועלו תקצירי ישיבות הנהגת הורים. התקצירים ימצאו תחת הקטגוריות המתאימות הנמצאות בעמודה מימין.

איגרות להורים.

פרוטוקול מס 2

פרוטוקול מס 1

רשימת חברי הנהגת ההורים ומספרי טלפונים

לשירותכם, להלן רשימת חברי ההנהגה והשתייכותם לוועדות השונות, יחד עם מספרי הטלפון באמצעותם תוכלו ליצור קשר בנושאים הקשורים לענייני בית הספר או הועדה בה הם פועלים.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA