יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
הנהגת הורים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
הנהגת הורים

להורים שלום! באתר זה, יועלו תקצירי ישיבות הנהגת הורים. התקצירים ימצאו תחת הקטגוריות המתאימות הנמצאות בעמודה מימין.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
רשימת חברי הנהגת ההורים ומספרי טלפונים

לשירותכם, להלן רשימת חברי ההנהגה והשתייכותם לוועדות השונות, יחד עם מספרי הטלפון באמצעותם תוכלו ליצור קשר בנושאים הקשורים לענייני בית הספר או הועדה בה הם פועלים.
קרא עוד...