יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
הנהגת הורים
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קרא עוד...
קרא עוד...
לשירותכם, להלן רשימת חברי ההנהגה והשתייכותם לוועדות השונות, יחד עם מספרי הטלפון באמצעותם תוכלו ליצור קשר בנושאים הקשורים לענייני בית הספר או הועדה בה הם פועלים.
קרא עוד...
פרוטוקולים מישיבות המליאה
ועדת תקשורת
ועדת כספים
ועדת טיולים
ועדת רווחת התלמיד
ועדה פדגוגית
ועדת ביטחון
איגרות להורים.
אתרי השכבות
ספריה
למידה בשעת חירום